kampsport-för-barn-borås

Barn- och juniorträning i Borås

Att låta ditt barn idrotta tillsammans med andra på fritiden är en fantastisk idé som ger ditt barn en rad positiva fysiska- och psykologiska fördelar i livet. I Borås Fightlab erbjuder vi både barn och juniorer en möjlighet att utforska kampsportens spännande värld genom att träna Kung Fu under ledning av rutinerade och erfarna tränare. Barn- och juniorträning i Kung Fu syftar till att ge barn och ungdomar en allsidig och rolig motionsform samt en skolning i kampkonstens filosofi, som handlar om att respektera sig själva och andra, vara ödmjuka, och att kämpa. Träningen ger även barnen bättre koordination, kroppskontroll, och grundläggande fysik. Våra instruktörer förstår att lek är det grundläggande sättet barn lär sig om sin omvärld och baserar därför vår barnträning på lekar och sammarbetsövningar som varvas med olika moment från traditionell Kung Fu träning. Dessa moment inkluderar balansövningar, rörelsemönster, och grundläggande slag och sparkar. I och med att barnen blir äldre övergår träningen alltmer till den traditionella Kung Fu träningen som förbereder juniorerna för att fortsätta sin träning i vuxengruppen.

Barn- och juniorträning i Kung Fu
  • Varvar lek med träning
  • Lär ut respekt och samarbetsförmåga
  • Balansövningar
  • Rörelsemönster
  • Grundläggande slag och sparkar
  • Varje termin avslutas med ett nytt färgat bälte

Träningsgrupper för olika åldrar

Vi välkomnar alla barn och juniorer mellan 7 och 15 år som vill börja träna Kung Fu i Borås. Våra träningsgrupper är indelade i två åldersspecifika grupper:

Barngruppen (7-11 år): Denna grupp fokuserar på att ge barn en grundläggande förståelse för Kung Fu. Träningen inkluderar koordination, kroppskontroll och grundläggande fysik, kombinerat med lekar. Målet är att lära ut respekt för sig själva och andra, ödmjukhet och kämparanda. Träningen anpassas efter barnens ålder och mognadsnivå.

Juniorgruppen (12-15 år): I denna grupp ligger fokus på att förbereda ungdomarna för övergången till vuxenträning i Kung Fu. Det innebär att det ställs högre krav på teknik, disciplin och fysisk förmåga. Träningen är mer varierad och inkluderar mer avancerade övningar och tekniker, men innehåller fortfarande en viss mängd lekfullhet.

Kung Fu träning för barn i Borås

Barnen lär sig genom korta, enkla rörelsemönster som fokuserar på specifika färdigheter som kraft och balans. Barn utövar inte fri kamp mot varandra, men träningen inkluderar vissa enklare kampförberedande moment som koordinerade parkamper och lättare brottning.

Kung Fu träning för Juniorer i Borås

I vår juniorgrupp i Kung Fu läggs mer vikt vid parövningar och avancerade tekniker som. Träningen är anpassad efter deltagarnas behov och mognad, med målet att göra dem redo för vuxengruppen.

Låt ditt barn träna kampsport i Borås Fightlab

Alla barn och ungdomar i åldrarna 7 till 15 år är välkomna att börja träna Kung Fu med oss i Borås. Klicka här för att börja träna nu!

Svar till vanliga föräldrafrågor

Vilken utrustning behöver mitt barn för att börja med Kung Fu?

I början behövs bara bekväma träningskläder. Efter en tid kan det vara bra att investera i en Kung Fu-dräkt och eventuell skyddsutrustning, vilket vi kommer att ge mer information om.

Är Kung Fu-träning säker för barn?

Ja, säkerheten är vår högsta prioritet. Alla övningar och tekniker är åldersanpassade och vi ser till att barnen lär sig hur man tränar på ett säkert sätt.

Behöver mitt barn ha tidigare erfarenhet av kampsport för att delta?

Nej, ingen tidigare erfarenhet krävs. Vi välkomnar alla nivåer och anpassar träningen därefter.

Hur främjar ni kamratskap och teamanda bland barnen?

Vi använder grupplekar och lagaktiviteter för att främja samarbete och vänskap bland barnen, och uppmuntrar dem att stötta och respektera varandra.

Hur involverar ni föräldrar i barnens träning?

Vi uppmuntrar föräldrar att delta vid särskilda familjedagar och hålla sig uppdaterade om barnens framsteg. Föräldrars stöd är viktigt för barnens utveckling.

Finns det möjlighet att fortsätta träna efter 15 års ålder?

Absolut, efter 15 års ålder kan ungdomarna övergå till vår vuxengrupp där de kan fortsätta utveckla sina färdigheter och ta sig an nya utmaningar.

Hur upprätthåller ni ordning i grupperna under träningarna?

Vi använder en kombination av tydliga regler, konsekventa rutiner och respektfull kommunikation för att upprätthålla ordning. Tränarna är erfarna i att hantera grupper och ser till att varje barn förstår och följer riktlinjerna för säker och respektfull träning.

Kan föräldrar observera träningarna?

Ja, föräldrar är välkomna att observera träningarna från vårt särskilda åskådarområde. Vi tror att det är viktigt för föräldrar att se hur deras barn utvecklas och lär sig.

Erbjuder ni provpass för barn som vill testa på Kung Fu?

Absolut, vi erbjuder provpass där barn kan komma och prova på Kung Fu utan förpliktelser. Det är ett utmärkt sätt för barn och föräldrar att få en känsla för vår träning och miljö.