träna kung fu Borås

Träna Kung Fu i Borås

Kung Fu är en av träningsformerna vi erbjuder i Borås Fightlab. Det är världens äldsta och mest populära kampkonst – och det är lätt att förstå varför. När du tränar Kung Fu får du inte bara en starkare kropp, ett mer fokuserat sinne, och en mer uthållig kondition. Du lär dig också en extremt effektiv form av självförsvar, med tekniker som gör dig både tryggare och mer handlingskraftig i farliga situationer. Träningen baseras på ett system av bältesgrader som belönar din dedikation och skicklighet, vilket gör det enkelt för dig att följa din egen utveckling. Det absolut bästa med Kung Fu är att det passar alla som söker en spännande och rolig träningsform.

När du tränar Kung Fu i Borås Fightlab får du…
  • Ett effektivt självförsvar som gör dig tryggare
  • Starkare kropp och bättre kondition
  • Förbättrad smidighet och kroppskontroll
  • Bättre självförtroende och ökad självkännedom
  • Nya vänner och kamrater att skratta och träna tillsammans med

Vad kan jag förvänta mig som nybörjare i Kung Fu?

  • En välkomnande miljö med erfarna tränare
  • Grundläggande slag, sparkar, och självförsvarstekniker
  • Fokus på kondition och flexibilitet
  • Partnerövningar för timing och distans
  • Mental träning i disciplin och respekt

Som nybörjare i kan du förvänta dig en välkomnande och stödjande miljö, där din resa börjar med att lära dig grundläggande principer och tekniker. Initialt fokuserar vi på att bygga upp din fysiska kondition, flexibilitet, och kroppskontroll genom olika övningar och rörelser. Du kommer att lära dig ställningar, slag, sparkar och försvarstekniker steg för steg, med fokus på korrekt form och teknik. Träningen inkluderar ofta partnerövningar för att utveckla timing och distansbedömning. När du lärt dig grunderna i Kung Fu är du redo för din första gradering, vilket innebär att du demonstrerar din kunskap inför en Kung Fu mästare som förhoppningsvis belönar din utveckling med din första bältesgrad.

Man kan dela upp vår Kung Fu träning i fem olika huvudmoment som du kan läsa mer om nedan.

Form

Form kan beskrivas som ett bestämt rörelsemönster där vi tränar tekniker i luften, utan en verklig motståndare framför oss. I formernas rörelsemönster finns det slag, spark, lås och kasttekniker som vi sedan applicerar i närkamp- och självförsvarssituationer. Formerna vi tränar är ofta långa, vilket gör att att du får en mycket allsidig konditions- och styrketräning för hela kroppen samtidigt som du lär dig effektiva självförsvarstekniker. Upp till svart bälte tränar vi fem olika former som var och en fokuerar på olika aspekter i en närkamps- och självförsvarssituation. En av formerna belyser vårt fotarbete och våra sparkar, medan en annan fokuserar på olika grepp, kast och låstekniker. Tillsammans skapar våra fem former ett komplett kampsystem av tekniker som innefattar alla aspekter i närstrid och självförsvar.

Grundtekniker

Grundtekniksträning innebär att vi väljer ut specifika tekniker från våra former och lär oss hur vi använder dem i olika kampsituationer. Grundtekniksträningen sker ofta mot en motståndare eller slagkuddar, vilket gör att du lär dig hur det känns att utföra teknikerna med kraft och kontroll. Sakta men säker ”nöts” teknikerna in i muskelminnet, så att du kan agera naturligt och reflexmässigt i en självförsvarssituation.

Parkamp

Efter man har tränat tillräckligt mycket form och grundtekniksträning går man vidare med parkamper. Parkampsträning innebär att du tränar på att utföra längre, förutbestämda sekvenser av olika tekniker mot en motståndare för att skapa en förståelse för hur olika tekniker kan kombineras till ett naturligt flöde av rörelser. Att kunna skapa kombinationer av tekniker och utföra dem mot en motståndare är ett säkert och kontrollerat sätt att förbereda sig på det vi kallar för sparring – fri kamp mot en motståndare.

Fri kamp

Träning i fri kamp innebär att du använder dig av de tekniker och strategier du lärt dig i tidigare moment för att försätta en motståndare ur stridbart skick samtidigt som han eller hon försöker göra samma sak mot dig. Det innebär att du behöver kunna försvara dig mot inkommande attacker, samtidigt som du hittar ett sätt att övermanna din motståndare. I början tränar du fri kamp mot en motståndare, med i takt med att din förmåga blir bättre ökar antalet motståndare du tränar mot samtidigt.

Fri-kampträningen ses som det mest realistiska sättet att träna och tillämpa dina tekniker på och är därför något som vi lägger mycket tid på. Inledningsvis börjar fri-kampträningen i ett lugnt tempo och med en låg kontaktnivå för att sedan stegvis öka i intensitet i och med att din kunskapsnivå och styrka ökar. Träningen sker alltid under kontrollerade former med skydd, och under uppsikt av en kunnig instruktör.

Gradering

Gradering innebär att du visar upp de kunskaper du förvärvat inom form, grundteknik, parkamp och fri kamp under terminens gång för en Kung Fu mästare. Är dina tekniker bra, din balans stadig och din kondition stark belönas du med ett nytt bälte som du sedan får bära runt din midja under träningen. Inom Ng Ying Kung Fu har vi 8 olika elevbälten upp till svart mästarbälte. Att gradera är inte bara en riktigt bra motivering till att fortsätta din träning, utan också en riktigt rolig upplevelse som stärker ditt självförtroende.

Den Kung Fu vi tränar i Borås Fightlab

Kung Fu är den äldsta kampkonsten man känner till. Under historiens gång har det utvecklats olika stilar av Kung Fu, och den stil vi utövar i Borås Fightlab heter Ng Ying Kung Fu. Det som gör Ng Ying Kung Fu till en så effektiv och populär form av självförsvar är att den baseras på djurens sätt att röra sig, försvara sig, och attackera i det vilda. Genom att buddhistiska munkar noggrant observerade dessa beteenden hos djur, och sedan anpassade dem till människans anatomi, skapade de ett naturligt kampsystem som är så effektivt och unikt att det tränas än idag.

Det vinnande konceptet bakom Ng Ying Kung Fu i självförsvarssammanhang ligger i förmågan att kombinera dessa djurinspirerade tekniker med mänsklig intuition och anpassningsförmåga. Det ger dig en bred arsenal av tekniker som kan anpassas till olika scenarier och motståndare, vilket gör det extremt effektivt i verkliga självförsvarssituationer. Denna anpassningsförmåga, kombinerat med en djup förståelse för rörelse och strategi, gör Ng Ying Kung Fu till en distinkt och kraftfull form av självförsvar.

Ng Ying Kung Fu (De Fem Djurens Kung Fu) får sitt namn från de fem olika djur som använts för att skapa detta mångsidiga och effektiva självförsvarssystem. De fem formerna, eller de fem djuren, som Ng Ying Kung Fu baseras på är tiger, leopard, drake, orm och trana, och du kan läsa mer om hur varje djur inspirerat utvecklingen av teknikerna vi tränar nedan.

Tiger

Tigern symboliserar rå styrka och kraft. I en självförsvarskontext innebär detta kraftfulla slag och tryck som använder hela kroppens vikt och styrka. Tigertekniker kan till exempel innefatta kraftfulla knytnävsslag direkt mot en angripare, som utnyttjar hela armens styrka och kroppens momentum framåt.

Trana

Tranan representerar smidighet och balans. Inom självförsvar innebär detta förmågan att undvika attacker genom sidosteg eller säkra kliv bakåt, samtidigt som du håller en stabil balans. Ett exempel kan vara att använda armarna för att parera och blockera attacker, samtidigt som kroppen rör sig bort från slaget för att undvika skada.

Leopard

Leoparden står för snabbhet och explosivitet. Översatt till självförsvar innebär detta snabba, överraskande attacker som kan genomföras innan motståndaren hinner reagera. Ett exempel kan vara att du avlåssar en snabb sekvens av korta, snabba slag mot känsliga områden på angriparens kropp.

Orm

Ormen symboliserar list och precision. I självförsvar betyder detta att du riktar dina tekniker mot specifika punkter på angriparens kropp, såsom tryckpunkter eller leder. Ormtekniker kan inkludera precisionsslag mot en nervpunkt eller en ledlåsning som effektivt immobiliserar motståndaren utan att kräva mycket kraft.

Drake

Draken kombinerar de andra djurens egenskaper, och representerar därmed mångsidighet och anpassningsförmåga. I självförsvar innebär detta att du lär dig växla mellan olika tekniker beroende på situationen. Ett exempel på drakteknik är att använda kraft och styrka i en situation, men snabbt växla till mer precisionsbaserade och listiga tekniker om situationen kräver det. Draken symboliserar även visdom, vilket innebär att du studerar kompletterande kampkunskap; som strategi, anatomi, och psykologi som hjälper dig i en självförsvarssituation.

Med sin rika historia och unika utförande finns det mycket vi kan skriva om den Kung Fu vi tränar i Borås Fightlab, men den bästa förståelsen får du ändå på plats i träningslokalen tillsammans med oss. Vi hoppas att du tar chansen att lära dig traditionellt självförsvar hos oss genom att klicka på knappen nedan – första träningen är alltid gratis.