kampsport-mental-hälsa

Kampsport gör oss anti-sköra och det är en bra grej

Sammanfattning

  • Kampsport förbättrar inte bara fysiska färdigheter, utan också mental styrka och anpassningsförmåga, vilket medför fördelar även utanför träningshallen.
  • Att träna kampsport exemplifierar Nassim Talebs koncept av ’antifragilitet’ eller anti-skörhet, där motstånd leder till tillväxt.
  • Regelbundna utmaningar och variation som återfinns i kampsportsträning främjar personlig utveckling och ökar vår mentala robusthet.
  • Kampsport lär ut vikten av att skilja mellan gynnsamma och skadliga påfrestningar, vilket är en viktig förmåga för att bygga upp mental motståndskraft.
  • Genom kampsport blir vi bättre på att hantera livets utmaningar, vilket leder till en mer fulländad tillvaro och ett bättre mentalt mående.

Kampsport, i dess många former och manifestationer, är inte bara en fysisk träningsform utan även en djup metafor för livet. Det lär oss inte bara att slåss, utan att förstå och hantera motstånd. Nassim Talebs koncept om ’anti-skörhet’, presenterat i hans bok ”Antifragile: Things That Gain from Disorder”, ger en värdefull lins genom vilken vi kan betrakta kampsportens förmåga att göra oss mentalt motståndskraftiga.

Taleb beskriver ’anti-skörhet’ som en egenskap hos system som inte bara tål oordning och stress utan faktiskt växer sig starkare av dessa påfrestningar. Detta skiljer sig från begreppet ’resiliens’, som innebär att återgå till ursprungligt tillstånd efter en påfrestning. Anti-skörhet är att utvecklas och anpassa sig, att bli mer kapabel och robust genom konstanta prövningar.

I kampsportens värld är denna dynamik tydlig. Varje träning, varje kamp, varje förlust är en möjlighet att lära, att anpassa, och att växa starkare. Det är inte bara de fysiska färdigheterna som förbättras, utan också det mentala tillståndet. En kampsportutövare som står inför ovisshet och smärta, lär sig hantera rädsla och osäkerhet, och genom dessa erfarenheter, utvecklar utövaren även en djupare förståelse för sina egna gränser och potential.

Taleb framhåller vikten av små, hanterbara påfrestningar som verktyg för att bygga anti-skörhet. I kampsport innebär detta att ständigt möta nya utmaningar och motståndare, att utsätta sig för olika stilar och tekniker. Det handlar inte om att söka efter en konstant, bekväm tillvaro, utan att aktivt söka utmaningar som tvingar fram mental anpassning och fysisk tillväxt.

Kampsport lär oss också vikten av att inte överreagera på mentala störningar och påfrestningar som vi oundvikligen stöter på i våra vardagliga liv. Talebs teori betonar att det är viktigt att känna igen vilka påfrestningar som är gynnsamma och vilka som är skadliga. I kampsportens värld betyder det att veta när man ska gå framåt och när det är dags att dra sig tillbaka, att känna igen skillnaden mellan en fördelaktig utmaning och onödig risk.

Denna filosofi har direkta paralleller till hur vi navigerar i livet. Vardagens utmaningar, både stora och små, är chanser att träna upp vår egen anti-skörhet. Att lära av misslyckanden, att anpassa sig till förändringar och att hitta styrka i motstånd är färdigheter lönar sig även utanför träningslokalen. De är universella principer som kampsporten illustrerar med slående klarhet.

I denna kontext blir kampsport mer än bara en fysisk aktivitet eller en sport; det blir en livsfilosofi. Genom att omfamna principerna om anti-skörhet i vår kampsportsträning, kan vi utveckla en djupare förståelse för oss själva och vår plats i världen. Vi blir inte bara bättre krigare, utan också mer motståndskraftiga, anpassningsbara och i slutändan, mer kompletta människor.

Börja träna kampsport i Borås Fightlab, redan idag!